• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

 

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL )thông qua công tác hòa giải và hòa giải ở cơ sờ, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2019 – 2023. Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

 

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL )thông qua công tác hòa giải và hòa giải ở cơ sờ, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2019 – 2023. Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác PBGDPL, tập trung phổ biến Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành, các văn bản pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp. Lựa chọn các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng được phổ biến; chú trọng thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động xét xử, công tác hòa giải, đối thoại của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; chỉ đạo, hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phát huy đầy đủ và nâng cao vai trò của Tòa án nhân dân tỉnh trong hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; phối hợp xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân hai cấp và huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác PBGDPL thông qua chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ. Phối hợp tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL định kỳ 6 tháng/1 lần và tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác này.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến về công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải và hòa giải ở cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, hướng dẫn của Toà án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp. Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên. Kịp thời phát hiện, thông tin, biểu dương những Tòa án, Thẩm phán, hòa giải viên ở cơ sở, tổ hòa giải có số vụ việc hòa giải thành cao để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Động viên đội ngũ Thẩm phán đã nghỉ hưu tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Tòa án đương chức tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh cũng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2019 – 2023 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

A.M

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 736
Hôm qua : 25.528
Tin liên quan

Năm 2019

Bài viết được quan tâm