• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 18/12/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 7424/BYT-TCDS gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

 

Ngày 18/12/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 7424/BYT-TCDS gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Để triển khai Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Bộ Y tế đề nghị UBND, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện những nội dung sau:

Tổ chức quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu của Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chiến lược dân số 2030 đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam 2030 của cấp tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp từng thời kỳ, giai đoạn và tình hình thực tiễn.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành, nhất là những quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số cho phù hợp.

Đầu tư phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số như: củng cố mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tập trung đầu tư ở một số địa bàn trọng điểm; mở rộng mạng lưới, nhanh chóng phổ cập chương trình cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, can thiệp, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh cho mọi phụ nữ mang thai; phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi…

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về dân số và phát triển, đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ khoa học công nghệ của địa phương, trong đó ưu tiên các vấn đề mới, trọng tâm của công tác dân số trong tình hình mới.

Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. Tăng đầu tư cho công tác dân số từ ngân sách địa phương.

Tiếp tục ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác dân số các cấp  bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Quang Huy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mic
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.179
Hôm qua : 13.961
Bài viết được quan tâm