Chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công thương

16/10/2018


Đây là một trong các nội dung tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương.

Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn tuyển quân nhập ngũ

12/10/2018


Công dân bị cận thị 1,5 diop trở lên hoặc viễn thị, nghiện ma tuý, nhiễm HIV sẽ không đủ chuẩn nhập ngũ.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

10/10/2018


Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

03/10/2018


Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

02/10/2018


Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018.

Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

29/09/2018


Nhằm tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

28/09/2018


Ngày 24/9/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Chỉ thị số 3789/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

25/09/2018


Ngày 21/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Một số quy định mới về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

20/09/2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quản lý tốt thị trường thịt lợn, ngăn chăn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

20/09/2018


Ngày 19/9/2018, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7567/BCT-TTTN chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Các tin đã đưa: