Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

26/04/2018


Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tích cực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.      

   Để Kỳ thi THPTQG năm 2018 tại tỉnh Thái Bình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

          Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 về Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và các quy định, hướng dẫn có liên quan đến kỳ thi; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc chương trình theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức ôn tập chu đáo, hiệu quả cho học sinh. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, ép buộc học sinh thêm không đúng quy định; Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành đơn vị bố trí các điểm thi, bảo đảm thuận lợi nhất cho thí sinh về giao thông, đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ, an toàn trật tự tại các địa điểm tổ chức thi; Quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành, không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử, dạy thêm, học thêm.

          Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, chấm thi... và trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi; tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tại các bến xe, các nút giao thông có khả năng ùn tắc, đề phòng ngăn chặn kip thời các hành động gây cản trở giao thông.

          Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí do Sở Giáo dục và Đào tạo lập trình UBND tỉnh phê duyệt.

          Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các tuyến đường giao thông được thông suốt; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cán bộ coi thi, không tăng giá, ép giá cước vận tải.

          Sở Y tế đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

          Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Thái Bình bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định cho Kỳ thi.

          Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về Kỳ thi tại tỉnh Thái Bình; đảm bảo thông tin thông suốt trong Kỳ thi; chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuyển phát kịp thời, an toàn các ấn phẩm liên quan đến Kỳ thi.

          UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi tại địa phương mình.

          Đoàn TNCSHCM tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hỗ trợ nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi.

          Nội dung chi tiết Chỉ thị xem tại đây

 

 

Thanh Sơn