Thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh tại 10 tỉnh, thành phố

25/10/2018


Thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 27/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

23/10/2018


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Đề án).

Bổ sung đối tượng được miễn học phí

22/10/2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

20/10/2018


Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế

19/10/2018


Ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công thương

16/10/2018


Đây là một trong các nội dung tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương.

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

16/10/2018


Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018, ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản đề nghị các cơ quan Bộ ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn tuyển quân nhập ngũ

12/10/2018


Công dân bị cận thị 1,5 diop trở lên hoặc viễn thị, nghiện ma tuý, nhiễm HIV sẽ không đủ chuẩn nhập ngũ.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

10/10/2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

10/10/2018


Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Các tin đã đưa: