Tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/03/2017


Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

08/03/2017


Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ và của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện chống lấn, chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ngày 08/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

15/01/2017


Ngày 12/01/2017, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Các tin đã đưa: