Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 12

08/07/2017


Ngày 7/7, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 12 thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện một số đơn vị và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Thái Thụy dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 12 sẽ thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh; Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 của tỉnh; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành một số bước trong quy trình công tác cán bộ, giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị căn cứ vào quy định của Đảng và tình hình thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, địa phương, đơn vị đăng ký câu hỏi chất vấn để đại diện các đơn vị, cá nhân trả lời chất vấn. Những nội dung tại kỳ họp này là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2017 của tỉnh và tạo đà phát triển trong những năm tới, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào những quyết định, chủ trương giải pháp đúng đắn của hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt và gợi mở một số nội dung để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị thảo luận, cho ý kiến, trong đó tập trung bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia tổ thảo luận, đã có 36 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ và gửi ý kiến bằng văn bản. Đa số các ý kiến đều nhất trí với các dự thảo báo cáo, đề án; đồng thời thảo luận, đóng góp một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng cuối năm 2017. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất chủ trương về Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình và Đề án đề nghị công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị, khẳng định thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề, kiến nghị chính đã nêu ra tại hội nghị. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch đã đề ra; tích cực tháo gỡ khó khăn cùng các nhà đầu tư triển khai các dự án đã cam kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình. Tích cực vận động nhân dân dồn đổi diện tích, tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất theo chuỗi, hình thành các mô hình HTX kiểu mới trong sản xuất. Khẩn trương rà soát, quy hoạch lại các ngành, lĩnh vực sản xuất trong nông nghiệp bảo đảm đầu ra cho sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM); chú trọng duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tỉnh chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục thực hiện cơ chế hiện hành trong xử lý rác thải sinh hoạt, tập trung xử lý rác theo công nghệ lò đốt, hạn chế chôn lấp rác, tìm cơ chế thu hút các nhà đầu tư vào xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ cơ chế chính sách của tỉnh, lợi ích của việc dùng nước sạch, nâng tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch ở nông thôn. Đẩy mạnh tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh đầu tư xây dựng các công trình nhóm 1, ưu tiên cho các xã chưa về đích NTM. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Các ngành, chính quyền các địa phương phải vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động. Tháo gỡ khó khăn về thủ tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Ngành Xây dựng, các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý khai thác cát. Đối với lĩnh vực giao thông cần đẩy nhanh thực hiện dự án giao thông theo cam kết, tập trung tháo gỡ, tháo nút thắt trong thực hiện các dự án BT. Tỉnh nhất quán quan điểm xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa đầu tư với tinh thần không dùng ngân sách nhà nước đối với các lĩnh vực, công trình có thể thực hiện xã hội hóa. Chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp chây ì, nợ thuế; tập trung cho xử lý nợ công. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục chấn chỉnh công tác cho vay, tập trung cho các chương trình mục tiêu của tỉnh, xây dựng NTM, xử lý rác thải sinh hoạt. Nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục. Chủ động nắm tình hình, đề cao trách nhiệm của các ngành, hệ thống chính trị ở cơ sở giải quyết các vụ việc. Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì phát huy tác dụng của đường dây nóng, phát huy vai trò tự quản của tổ chức quần chúng ở cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên nguyên tắc đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm việc luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, nhất là các vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và ý thức chấp hành trong thực hiện nguyên tắc của Đảng, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu công chức xã hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc, ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị đã góp phần để hội nghị thành công;đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất ở mỗi ngành, địa phương, góp phần tích cực và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh năm 2017.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 54 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khuyết 2 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khuyết 1 đồng chí. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Căn cứ Quy định thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện Kết luận số 12 ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện bước 1 của quy trình, thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cách làm trong việc giới thiệu nhân sự bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ cấu Quân sự tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện bước 2 của quy trình, thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, cách làm, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ cấu Quân sự tỉnh.

Các bước còn lại của quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện vào hội nghị trong thời gian tới để trình Trung ương phê duyệt.

Theo Baothaibinh.com.vn