Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/07/2017


Sáng nay, 13/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đạt kết quả tốt. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội, y tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, song kiểm điểm đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục, đòi hỏi các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ để khắc phục trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tập trung thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và một số cơ quan chức năng; cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh; các báo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu nhất trí thông qua. Việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu, phát biểu tại hội trường, thảo luận tại tổ phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành chương trình kỳ họp đã đề ra.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Sau phần diễn văn khai mạc kỳ họp của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 20.941 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 53.790 tỷ đồng, tăng 9,45%. Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,19%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,75%; khu vực dịch vụ tăng 7,84%. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, nhất là về trồng trọt; năng suất, sản lượng và giá trị các loại cây trồng vụ đông xuân đều tăng hoặc tương đương năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 186 xã (chiếm 70,7% tổng số xã trong tỉnh) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (tăng 22 xã so với cuối năm 2016). Các công trình cấp nước sạch nông thôn bảo đảm cấp nước sạch sinh hoạt cho 100% các xã trong tỉnh. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định; đã có thêm một số sản phẩm mới, góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp trong  tỉnh. Các ngành dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông như: xử lý rác thải sinh hoạt, xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn; giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông… được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách địa phương đạt khá, một số khoản thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương được điều hành hợp lý đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác quản lý xây dựng cơ bản được tăng cường; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư được triển khai thực hiện tích cực và đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân; hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, báo cáo cũng đề cập các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI; thông qua Đề án công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy đạt tiêu chí đô thị loại IV; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất trồng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; đề nghị phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Việt Nam (VILG) thực hiện tại tỉnh Thái Bình; thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối các sản phẩm nông nghiệp” của liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ; thông qua quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập; kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; thông qua quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thông qua quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025 và đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình; thông qua Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ tỉnh, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030”; phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt nội dung chi và mức chi kinh phí khuyến thương; đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (phân khu 2).

Theo Baothaibinh.com.vn