Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương tổ chức kỳ họp thứ 6

24/07/2018


Sáng ngày 24/7, HĐND huyện Kiến Xương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Kiến Xương diễn ra trong 1,5 ngày (24 - 25/7) để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Kiến Xương ước đạt 4.694,8 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ, bằng 48% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 1.570,1 tỷ đồng, tăng 3,1%, bằng 58,6% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 2.076,7 tỷ đồng, tăng 19%, bằng 44,7% kế hoạch năm; dịch vụ  đạt 1.048 tỷ đồng, tăng 7,6%, bằng 42,5% kế hoạch năm. Kiến Xương đã tổ chức triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sản xuất, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thông qua việc tích tụ ruộng đất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư theo hướng hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả đến nay toàn huyện có 28/35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã trong huyện đạt 17,83 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2018, Kiến Xương phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,9% trở lên; có thêm từ 2 - 3 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 100% xã thực hiện tốt các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Kiến Xương đã thảo luận các báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ năm. 

Ngoài ra kỳ họp cũng dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND huyện, báo cáo của các ngành và của HĐND huyện.

Theo Baothaibinh.com.vn