Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI

16/10/2018


Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh dự toán chi lĩnh vực y tế ngân sách huyện, thành phố, đồng thời bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế của Sở Y tế năm 2018. Các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời đề nghị sửa đổi một số từ ngữ cho chặt chẽ, sát thực tạo thuận lợi khi việc triển khai thực hiện nghị quyết sau ban hành.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình một số vấn đề liên quan đến các nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp, đồng thời báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2018. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tỉnh đã đề ra từ đầu năm 2018 và các nội dung kỳ họp bất thường sẽ quyết định. 

Trước mắt, tập trung thu hoạch lúa mùa, đẩy nhanh tiến độ trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới quyết liệt, đúng lộ trình đề ra bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung triển khai các các dự án trọng điểm của tỉnh. 

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển. Chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, công khai minh bạch kết quả rà soát thực chứng các đối tượng nhiễm chất độc da cam. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII). Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, làm tốt công tác bảo đảm an ninh nội bộ. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động hơn trong việc tham mưu, đề xuất các vấn đề để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp thường niên. 

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh bám sát tinh thần đổi mới hoạt động của HĐND tăng cường hoạt động giám sát, chú trọng giám sát việc: thực thi các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, sử dụng đất sau đầu tư của các dự án, xây lắp và lắp đặt các thiết bị, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện chính sách với người có công, triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh… 

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng quán triệt, phổ biến sâu rộng, đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các trường học công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nhằm tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã được ban hành, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động kiến nghị để sửa đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp. 

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời góp ý, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh vận động, phát huy vai trò của quần chúng tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đã đề ra. 

Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết. Ảnh: Thành Tâm

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành 5 nghị quyết, gồm:
1. Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
2. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
3. Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương (ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Thái Bình)

 

Theo Baothaibinh.com.vn