UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về quy trình thực hiện các thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất

27/10/2018


Chiều ngày 26/10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về quy trình thực hiện các thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất.

Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Quy trình thực hiện các thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất được Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng gồm 8 bước: chuẩn bị các điều kiện để lập quy hoạch; lập, phê duyệt quy hoạch khu dân cư; hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư; xác định, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất và giao đất trên thực địa. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất bổ sung các nội dung như: quy trình thực hiện các thủ tục đối với đất xen kẹt, các xã nội đồng; cập nhật thêm nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; sắp xếp lại các bước cho hợp lý, khoa học để có thể rút ngắn được thời gian thực hiện…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp chỉnh sửa để hoàn thiện quy định; gửi cho UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan đóng góp ý kiến, từ đó ban hành thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Nội dung của quy định được trình bày theo hướng thu gọn, lồng ghép các bước cho khoa học, hợp lý; cập nhật thêm các quy định khi tổ chức bán đấu giá đất, nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Theo Baothaibinh.com.vn