Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại huyện Kiến Xương

31/10/2018


Chiều ngày 30/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát việc xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát tại xã Vũ Tây (Kiến Xương).

Cùng đi có các đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra, khảo sát tại xã Bình Định và xã Vũ Tây là hai địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2013. Sau khi đạt chuẩn NTM, các địa phương này đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữ vững và tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM. Năm 2018, bình quân thu nhập đầu người của xã Bình Định ước đạt 41 triệu đồng/người/năm; xã Vũ Tây ước đạt 43,8 triệu đồng/người/năm. 

Theo kết quả tự đánh giá của địa phương, đến nay, 2 xã đều cơ bản đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Về tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã Bình Định đạt 11/13 tiểu mục tiêu chí; xã Vũ Tây đạt 10/13 tiểu mục tiêu chí. Về lộ trình, xã Bình Định và xã Vũ Tây phấn đấu năm 2018 đạt xã NTM nâng cao và hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2019.

Một góc xã nông thôn mới Bình Định (Kiến Xương).

Qua kiểm tra, khảo sát, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cách làm sáng tạo, nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Bình Định và xã Vũ Tây. Đồng chí yêu cầu các địa phương này cần sớm rà soát, đánh giá lại những tồn tại, khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh và huyện Kiến Xương có trách nhiệm phối hợp rà soát các tiêu chí, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cụ thể phương pháp, chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu để các địa phương có cơ sở tự đánh giá và thực hiện. Xây dựng quy trình, kế hoạch đánh giá, có cơ chế khen thưởng và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các xã sớm hoàn thành xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân của các hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ, xóa nghèo bền vững. Ngoài ra, các xã cần tập trung cải tạo quang cảnh nông thôn sạch sẽ; xây dựng thôn, xã văn minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu là phải làm cho bộ mặt nông thôn khang trang, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng sung túc.

Theo Baothaibinh.com.vn