Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

22/11/2018


Ngày 21/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Ngoài ra, Ban Thường vụ cũng thảo luận một số nội dung công tác cán bộ.

Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến đạt trên 50.295 tỷ đồng, tăng 10,58% so với năm 2017, vượt kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 12.149 tỷ đồng, tăng 3,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 18.110 tỷ đồng, tăng 20,49%; khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt  16.739 tỷ đồng, tăng 6,9%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 132.054 tỷ đồng, tăng 12,26% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,7%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 36,8%, ngành dịch vụ chiếm 37,46%. 

Đến nay, toàn tỉnh có 264 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó đã có 200 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 toàn tỉnh có 237 xã được công nhận đạt chuẩn. Toàn tỉnh hiện có 6 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Công tác triển khai các thủ tục quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được triển khai khẩn trương, bảo đảm các quy định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Các hoạt động khuyến thương, xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu được quan tâm chỉ đạo thực hiện, thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.993,3 tỷ đồng, bằng 122,6% dự toán, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 14.535,3 tỷ đồng, bằng 124,7% dự toán. Toàn tỉnh có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, tăng 36,9% về số dự án so với năm 2017; có 76 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 596 triệu USD, 13 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.585 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; công tác thu ngân sách; chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, giám sát sau đầu tư...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tất cả các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù cao hơn so với kế hoạch đầu năm nhưng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng của các năm trước, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp. Kỷ cương, kỷ luật điều hành ở một số lĩnh vực chưa tốt như: thực hiện giải phóng mặt bằng ở một số dự án đầu tư chậm, giải ngân trong xây dựng nhà ở cho người có công đạt tỷ lệ thấp; công tác quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường ở một số địa phương còn hạn chế; thu ngân sách còn nhiều bất hợp lý; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, cải cách hành chính cần thực hiện quyết liệt hơn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên đó là: việc quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, của tỉnh ở một số ngành, địa phương còn chưa tốt; ý thức trách nhiệm của một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị chưa cao; việc kiểm tra giám sát từ cấp trên xuống cấp dưới, tổ chức đối với cá nhân thực thi công việc chưa thường xuyên, kém hiệu quả; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa tốt.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện đồng bộ 5 đột phá về nông nghiệp, tăng cường vận động nhân dân thực hiện tích tụ đất đai và tạo cơ chế để thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục khuyến khích, đồng thời kiểm soát việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi trồng cây con có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Đối với công nghiệp, dịch vụ, xác định trong năm 2019 phải trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tăng trưởng bền vững; khẩn trương triển khai quy hoạch Khu kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp, thông thoáng thủ tục, gỡ khó cho các nhà đầu tư; quan tâm tháo gỡ khó khăn phát triển nghề và làng nghề, chú trọng khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản cần chấn chỉnh công tác thu trên địa bàn, nhất là thuế, phí và lệ phí; tập trung chỉ đạo thu nợ đọng thuế, nghiên cứu nâng mức khoán cho hộ kinh doanh, đồng thời từng bước nâng hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, thu hút nguồn thu từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên trì thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu trong năm tới các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương phải chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xây dựng chương trình kiểm tra trọng tâm vào việc quản lý, sử dụng đất đai, vốn tài sản công, giám sát sau đầu tư, giám sát việc thực thi công vụ. Các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án. Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước, khai thác cát trên sông, chú trọng bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục  nâng cao trách nhiệm công vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan với tinh thần thông thoáng và thân thiện, chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Siết chặt hơn nữa kỷ cương điều hành, ý thức chấp hành trong thực thi công vụ. Tập trung cao hoàn thành các kế hoạch về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ  máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an ninh  quốc phòng địa phương.

Đối với dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu lại tên gọi, bố cục đề cương, đánh giá tình hình, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết. Trong đó về nhiệm vụ giải pháp cần phải tập trung vào các nội dung cơ bản như: làm tốt công tác tuyên truyền,  tập trung thật cao thực hiện việc quy hoạch, khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng...   

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần soạn thảo lại tên gọi, bổ sung bố cục, đánh giá thực trạng, tình hình, giải pháp của Nghị quyết.

Về Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nâng cấp đề án này thành đề án của UBND tỉnh. Thống nhất một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trong đề án, trong đó thống nhất thực hiện lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành nhiệm vụ bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trước mắt, từ nay đến năm 2019 vừa tổ chức tiếp cận làm quen công việc của công an cấp xã, đồng thời bố trí từ 3 - 5 công an chính quy về các xã khuyết thiếu trưởng công an xã và các xã ở địa bàn trọng điểm, phức tạp, phấn đấu đạt 50% số xã có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất bổ sung vào 3 nội dung về phương án sắp xếp, phương tiện làm việc, chế độ chính sách đối với lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã hiện nay.

Về dự thảo kết luận cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần nhấn mạnh thêm về các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cần tiếp tục quán triệt xác định trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Làm tốt việc tuyên truyền để cá nhân, tổ chức liên quan hiểu và ủng hộ chủ trương của tỉnh. Mỗi ngành, địa phương, đơn vị cần liên hệ trách nhiệm, tự kiểm điểm nhiệm vụ của mình. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, tăng cường sự phối hợp, thường xuyên đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực chất, tăng cường giám sát đầu tư và sau đầu tư, tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối; tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách hấp đủ dẫn nhà đầu tư và loại bỏ những cơ chế chính sách không phù hợp...

Theo Baothaibinh.com.vn