Giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021- 2026

23/11/2018


Sáng ngày 23/11, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: cán bộ chủ chốt của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Tâm

Tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu của quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Đây là việc làm nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các cơ quan Đảng, Nhà nước sau Đại hội; xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thật sự tiêu biểu cho sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự họp nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Tại các hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng tham gia quy hoạch và quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự, tại các hội nghị: cán bộ chủ chốt của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Baothaibinh.com.vn