Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

20/12/2018


Sáng ngày 20/12, tại kỳ họp thứ 32, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2030; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định hai nghị quyết về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển Khu kinh tế Thái Bình là những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu cần đi sâu nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo hai nghị quyết để tỉnh ban hành thực hiện trong thời gian tới.  

Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận và kiến nghị, đề xuất một số nội dung về những kết quả đạt được, bố cục nội dung, những hạn chế, yếu kém và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành hai nghị quyết trên, đồng thời khẳng định hai nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ sở để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng thống nhất giữ nguyên về tên gọi, bố cục của hai nghị quyết, tuy nhiên cần thay đổi lại tiêu đề ở một số đề mục của Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2030. Về phần nội dung ở hai nghị quyết cần cân nhắc, tính toán đánh giá lại cho sát thực, thuyết phục hơn. Qua thảo luận, đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện hai nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018.

 

Theo Baothaibinh.com.vn