Kế hoạch số 69/KHBCH-TĐTN ngày 15/1/2018 của Liên ngành BCH Bộ đội Biên phòng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới và Bộ đội Biên phòng”

07/02/2018


Kế hoạch số 69/KHBCH-TĐTN ngày 15/1/2018 của Liên ngành BCH Bộ đội Biên phòng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới và Bộ đội Biên phòng” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/03/1959 -03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân 0

Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

29/01/2018


Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP.

Các tin đã đưa: