Tháng 10/2018, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.700 người

12/11/2018


Tháng 10/2018, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.700 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 2.060 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người, xuất khẩu lao động 160 người.

9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.500 lao động

15/09/2018


9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnhThái Bình đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.500 lao động.

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

21/08/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tháng 8/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.00 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 500 người và xuất khẩu lao động 300 người.

Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

23/07/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 7/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.890 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.005 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 435 người.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

23/07/2018


Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 4 năm (từ 2013 – 2017), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình đã tổ chức được 152 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho 5.288 người. Trong đó đối tượng chính sách và hộ nghèo 254 người chiếm tỷ lệ 4,8%.

Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

21/05/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 5/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.720 người, tăng 520 người so với tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.350 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 540 người.

Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

09/05/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 4/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.500 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người và xuất khẩu lao động 220 người.

Tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

20/04/2018


UBND tỉnh nhận được Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

Ban hành nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

18/04/2018


Ngày 12/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Quý I/2018 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 6.400 lao động

28/03/2018


Thực hiện tốt các giải pháp trong công tác lao động và việc làm nên trong Quý I/2018 , tỉnh Thái Bình đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 6.400 lao động.

Các tin đã đưa: