Đường dây nóng các sở, ban, ngành

07/06/2016


STT

ĐƠN VỊ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                   CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

 

1

Sở Thông tin và Truyền thông

02273 832525

     

2

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

02273 641340

     

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

02273 836336

     

4

Sở Y tế

02273 640786

     

5

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

02273 831398

     

6

Sở Tài chính

02273 832727

     

7

Sở Giao thông vận tải

02273 643355

     

8

Sở Xây dựng

02273 831966

     

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

02273 844979

     

10

Sở Công Thương

02273 658838

     

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02273 831395

     

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02273 731966

     

13

Sở Tư pháp

02273 731784

     

14

Sở Nội vụ

02273 739951

     

15

Sở Khoa học và Công nghệ

02273 838585

     

16

Thanh tra tỉnh

02273 858558

     

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
 

Trong giờ hành chính

02273 644100 - 105

 

Ngoài giờ hành chính và các ngày Lễ, Tết

02273 644100 - 102

     

                     CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1

UBND Thành phố

02273.845.846

     

2

Huyện Vũ Thư

02273.616.262 – 0363.616.363

     

3

Huyện Quỳnh Phụ

02273.926.927

     

4

Huyện Thái Thụy

02273.711.222

     

5

Huyện Hưng Hà

02273.954.445

     

6

Huyện Kiến Xương

02273.821.666

     

7

Huyện Đông Hưng

02273.851.233

     

8

Huyện Tiền Hải

02273 823282

     
 

 Các tổ chức khác

 

1

Ngân hàng NN Chi nhánh tỉnh

02273 831218

     

2

Kho bạc Nhà nước (Chi tiết tại đây)

02273 845852

 

Giám đốc: Trần Văn Viển

0982089505

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

0915530117

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hải

0912552809

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Khắc Mạc

0912675835

     

3

Trường Cao đẳng Sư phạm

0982972099

     

4

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

02273 887788

     

5

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

02273 745564

 

 

 

 

 

Gửi câu hỏi