Công cụ pháp lý bảo vệ xã hội và con người trên in-tơ-nét

08/11/2018


Ngày 12-6-2018, Luật An ninh mạng (Luật ANM) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2019. Trên cơ sở trình tự, thủ tục theo quy định, việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật ANM đã được triển khai nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành.

Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân

05/07/2018


Một “vùng trống” để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng, kích động trong các vụ tụ tập, tuần hành, gây rối thời gian vừa qua chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) chưa nêu cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm vững pháp luật, nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa hiệu quả.

Luật An ninh mạng tạo cơ chế pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp

25/06/2018


Trước lo lắng Luật An ninh mạng sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, ông Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định: “Luật này tạo ra cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước".

Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tiếp cận internet của nhân dân

25/06/2018


Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tại buổi họp báo về tình hình triển khai công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2018, diễn ra ngày 20/6.

Luật An ninh mạng phù hợp với Hiến pháp, không cản trở thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

25/06/2018


Luật An ninh mạng được thông qua ngày 12/6/2018 với số phiếu cao sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân. Luật An ninh mạng phù hợp với Hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Công an: Luật An ninh mạng không tạo rào cản, không “chống lại loài người”

25/06/2018


Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng không “chống lại loài người”, không “bịt miệng dân chủ", không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không tăng giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ an ninh mạng là chính vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích mọi người (Bài 2)

22/06/2018


Bài 2: Internet không phải là khu vực không có luật pháp

Các tin đã đưa: