Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ “Gia đình phụ nữ không có bạo lực gia đình và vi phạm pháp luật”

27/12/2018


Mô hình câu lạc bộ “Gia đình phụ nữ không có bạo lực gia đình và vi phạm pháp luật” xã Hiệp Hòa huyện Vũ Thư là một điển hình trong các chuỗi hoạt động của Đề án “Nâng cao trình độ mọi mặt đời sống vật chất, tình thần của phụ nữ, tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020” đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, giảm số vụ bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Cảnh giác với tội phạm mua bán người

26/12/2018


Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, với những phương thức đa dạng, thủ đoạn xảo quyệt, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh nỗ lực đấu tranh của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này.

Thái Bình: Nhiều mô hình bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại

26/12/2018


Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều mô hình được coi là khá hiệu quả trong công tác bảo vệ, giáo dục và làm giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

17/12/2018


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020"

Thái Bình: 87% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp

15/12/2018


Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học tập, được khám chữa bệnh… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em phải bỏ học, bị xâm hại, bạo hành, vì vậy rất cần sự quan tâm chung tay của cả cộng đồng.

Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

13/12/2018


Việc lựa chọn chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” nhằm huy động sự tham gia đồng bộ, vào cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trong việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, hướng tới xã hội an toàn, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Thái Bình: Tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho gần 27.750 lượt người tham dự

12/12/2018


Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), trong 10 năm qua ngành Tư pháp và các cơ quan của tỉnh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật PCBLGĐ, từng bước góp phần ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”

10/12/2018


Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký ban hành Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”. Theo đó, đề án đã đề ra mục tiêu chung đến năm 2020 là:

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chủ để “Thanh niên Thái Bình nói không với tệ nạn xã hội"

10/12/2018


Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, học sinh với chủ đề “Thanh niên Thái Bình nói không với tệ nạn xã hội”, tổ chức ký kết thực hiện phong trào 3 không (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) và ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tại trường PTTH Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư.

Kế hoạch phòng ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục năm 2018

10/12/2018


Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH về việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục năm 2018.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: