Thông báo của Toà án nhân dân Thành phố Thái Bình

27/10/2016


Toà án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Phạm Thị Ảnh (tức Oanh) sinh năm 1976. Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 27, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chị Ảnh (tức Oanh) đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1994 đến nay không có tin tức. Nay chị Phạm Thị Ảnh (tức Oanh) ở đâu về ngay Toà án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giải quyết việc mẹ đẻ chị là bà Phạm Thị Tèo yêu cầu tuyên bố chị đã chết, hoặc những ai biết được tin tức của chị Ảnh (tức Oanh) xin thông báo về Toà án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên, nếu chị Phạm Thị Ảnh (tức Oanh) vẫn vắng mặt thì Toà án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.