Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13/03/2019


Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 487 văn bản, ban hành 197 văn bản các loại.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

06/03/2019


Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 541 văn bản, ban hành 194 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 03 Tờ trình, 04 Kế hoạch, 49 Quyết định, 105 Công văn...

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18/02/2019 đến ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh, Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh

26/02/2019


Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 475 văn bản, ban hành 188 văn bản các loại.

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành ,huyện Tiền Hải

20/02/2019


Ngày 19/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 04/TB-VP về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải

Chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/2/2019

20/02/2019


Ngày 20/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo số 05/TB-VP về chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/2/2019

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

19/02/2019


Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 380 văn bản, ban hành 99 văn bản các loại, bao gồm: 01 Báo cáo, 01 Tờ trình, 01 Kế hoạch, 39 Quyết định, 40 Công văn.

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh

23/01/2019


Chiều 22/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

10/01/2019


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 của UBND tỉnh , chủ tịch UBND tỉnh

12/12/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/12/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: