Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

13/12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 09/12/2016, cụ thể như sau:

Các đại biểu tại điểm cầu Thái Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Central Thái Lan; dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên họp cuối năm 2016; Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN thường niên...

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: báo cáo việc cho Công ty CP Khách sạn Thanh Bình thuê đất tại phường Trần Hưng Đạo; tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty CP Bia Hà Nội Thái Bình; báo cáo về Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/01/2014; báo cáo sửa đổi Điều 15, 16 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; họp Ban An toàn giao thông tỉnh; họp Ban Chỉ đạo xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I; họp về công tác giải phóng mặt bằng đường Thái Bình - Hà Nam; họp Chi bộ cơ quan thường kỳ; dự Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ tại Thái Bình; Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006NĐ-CP; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW4, khóa XII; dự Lễ kỷ niệm “60 năm Y tế dự phòng hình thành, đổi mới và phát triển”; Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Điện lực Thái Bình; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với Bộ Tài nguyên và Môi trường, với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với Học viện Nông nghiệp Việt Nam; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 593 văn bản, ban hành 273 văn bản các loại (bao gồm: 23 Tờ trình, 02 Báo cáo, 132 Quyết định, 92 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành các Tờ trình: đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Sở Ngoại vụ; đề nghị phê duyệt đề án phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Binh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp đến năm 2020;  chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); phê duyệt quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị tỉnh theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên đại bàn tỉnh năm 2017; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2017; phê duyệt định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2017; phê duyệt Đề án phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017; ban hành Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII...

- Quyết định phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; tạm ứng kinh phí để thanh toán mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2016; cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017...

- Các văn bản chỉ đạo: triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW; phân công trình bày các văn bản tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017; xây dựng đô thị văn minh bền vững; trả lời kiến nghị của công dân...

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.