Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/05/2017


Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thu mua thủy sản tại Cơ sở chế biến hải sản Tô Thị Hoài (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố; hệ thống các xã, phường, thị trấn tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân. Các hành vi sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản đều bị nghiêm cấm. Các địa phương thành lập tổ tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm soát, quản lý các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên trong khu vực theo đúng quy định.

Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, nhất là các hành vi khai thác thủy sản có tính hủy diệt như sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản. Đồng thời tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản…

Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên các sông, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền theo quy định. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá chưa đăng ký, hết hạn đăng kiểm, không có biển số, tàu cá thuộc diện cấm phát triển.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư.

Trần Anh

File đính kèm