Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

30/05/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 26/5/2017, cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2017 được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng ngày 25/5

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV...

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp nghe và cho ý kiến về báo cáo Quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; họp Tiểu ban tiền phương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; họp nghe tình hình và biện pháp giải quyết đối với 02 doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo Thái Bình và Công ty TNHH IVORY Việt Nam; họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể thủy sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; dự Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản và tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; dự, chỉ đạo Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công; Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn; Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh tại huyện Vũ Thư;  dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2017; dự Chương trình hàng Việt về nông thôn tại Tiền Hải; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc phòng chống lũ bão, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 483 văn bản, ban hành 160 văn bản các loại (bao gồm: 02 Kế hoạch, 02 Tờ trình, 95 Quyết định, 46 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Tờ trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Quyết định phê duyệt danh sách chủ tàu đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ được hỗ trợ máy thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017; phê duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2025...

- Các văn bản chỉ đạo: chuẩn bị nội dung kỳ họp Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6-2017; phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020; triển khai đề án vay vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện bệnh viện Nhi Thái Bình; triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và zika; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các Sở, ngành, đơn vị chưa báo cáo và cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trên modul theo dõi của Mạng Văn phòng điện tử liên thông: có phụ lục chi tiết kèm theo.

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.