Tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018

13/04/2018


Hiện nay, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại, như: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen... trong đó bệnh lùn sọc đen là một trong các đối tượng có nguy cơ gây hại, làm giảm năng suất lúa Xuân một cách nghiêm trọng, thậm chí mất trắng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước tình hình trên, ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động nông dân và cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ diện tích lúa Xuân, đặc biệt chú trọng đến những diện tích lúa thuộc diện tích gieo trồng vụ Mùa, vụ Đông năm 2017 đã bị bệnh lùn sọc đen gây hại nặng và các vùng lúa gieo thẳng để phát hiện các cây lúa có biểu hiện bất thường về sinh trưởng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động và tăng thời lượng tuyên truyền hướng dẫn nông dân về thời gian, kỹ thuật phòng trừ và các loại thuốc đặc hiệu trừ bệnh đạo ôn hại lá, rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen để nhân dân biết, chủ động thực hiện; địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện, không huy động được nông dân ra đồng tự kiểm tra và tiêu hủy cây lúa bị bệnh bệnh lùn sọc đen, để bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh khác gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo Sở và các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc đặc hiệu, kỹ thuật phòng trừ rầy, bệnh đạo ôn và bệnh lùn sọc đen, bảo đảm hiệu quả cao.

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc, ảnh hưởng đến nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng các chương trình cụ thể và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng trừ rầy, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác để nông dân hiểu và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỳnh Chi

File đính kèm
Các bài viết khác