Tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh

24/04/2018


Ngày 23/04/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh.

Khu vực rửa tay được thiết kế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh của Trường Tiểu học Quỳnh Lương, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND huyện, thành phố; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương chỉ đạo, tổng kiểm tra, rà soát các công trình vệ sinh trường học và chủ động chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, bất cập tại các Trường tiểu học và Trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh tại các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hiệu trưởng các trường học: chỉ đạo cung cấp đủ nước sạch đã được đun sôi hoặc nước lọc đảm bảo vệ sinh và an toàn theo quy định của ngành y tế để cho học sinh uống trong thời gian học tại trường; kịp thời khắc phục các công trình vệ sinh bị xuống cấp, đồng thời phải chú trọng duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên, liên tục.

Sau ngày 30/6/2018, trường học nào còn để tình trạng công trình vệ sinh không đảm bảo nhu cầu tối thiểu, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe của học sinh thì Ban giám hiệu nhà trường, thủ trưởng ngành liên quan và người đứng đầu chính quyền địa phương đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

 

Việt Hùng

File đính kèm