Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16 - 22/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

26/04/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 16 - 22/4/2018, cụ thể như sau:


Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉ

tỉnh; Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm 2018. Họp: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất; Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị Báu, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; bà Vũ Thị Nho, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà. Gặp mặt đơn vị đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc của tỉnh Thái Bình. Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; làm việc về kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII tại huyện Tiền Hải, Hưng Hà. Kiểm tra một số mô hình nuôi tôm; đê kè xung yếu; việc quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp; tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương ...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 575 văn bản, ban hành 184 văn bản các loại (bao gồm: 01 Chỉ thị, 03 Kế hoạch, 01 Tờ trình, 60 Quyết định, 101 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Chỉ thị: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ năm 2018.

- Kế hoạch: Thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BCSĐ-BDVTU giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền"; Thực hiện Đề án Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2018-2020; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp một số dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.

- Tờ trình: Đề nghị phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay ODA của ngân hàng tái thiết Đức (kfw).

- Quyết định: Phê duyệt điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình; thành lập Ban chủ nhiệm đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” tỉnh Thái Bình; công bố danh sách và thông tin của các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Thái Bình và cấp thẻ, thu hồi thẻ của Đội viên Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Thái Bình; phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố …

- Các văn bản chỉ đạo: Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Công văn số 818/BXD-KTXD ngày 16/4/2018 của Bộ Xây dựng; thực hiện Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện văn bản số 1158-CV/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt; tăng cường hiệu quả xử lý phản hồi các thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; báo cáo tình hình sản xuất thoái vốn nhà nước tai doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại năm 2018; tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018; thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16 - 22/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

 

Các bài viết khác