Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-20/5/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

24/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác