Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách

24/05/2018


Đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình bàn về các giải pháp để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 và các năm tiếp theo.

Ngày 16/5/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngày 15/5/2018.

Sau khi nghe Chi cục Hải quan Thái Bình báo cáo về các giải pháp để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 và các năm tiếp theo; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng trên 300 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có 242 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, đang thực hiện kê khai thủ tục hải quan tại Thái Bình; tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan tại Thái Bình.

Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 ở mức cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Công thương, Chi cục Hải quan Thái Bình tập trung cao nhất để hướng dẫn, giúp đỡ, giải thích cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải kê khai thủ tục hải quan và thực hiện trách nhiệm với nhà nước tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Tất cả các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp phản ánh liên quan đến ngành công thương, hải quan và ngành nào thì phải được tháo gỡ nhanh nhất có thể.Chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc và giải quyết đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn trước ngày 30/6/2018; Tiếp tục phối hợp sở, ngành liên quan để thực hiện tốt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính về xuất, nhập khẩu, cấp C/O, thủ tục hải quan theo hướng đơn giản nhất thủ tục, tiết giảm nhất thời gian giải quyết thủ tục và hướng dẫn, giúp đỡ nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để doanh nghiệp yên tâm thực hiện các thủ tục tại Thái Bình; thường xuyên báo cáo kết quả, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về UBND tỉnh, trong đó nêu rõ những doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương thì động viên, đề xuất khen thưởng kịp thời, tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho đơn vị hoạt động, mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Công Thương, Chi cục Hải quan Thái Bình khẩn trương rà soát, nắm bắt đến từng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật; Phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, đặc biệt tập trung các biện pháp chống buôn lậu, gian lận, chuyển giá trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh và cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền về ý thức chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp xuất nhập nhẩu để kịp thời biểu dương các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đạt kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thẳng thắn phê phán những doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của pháp luật, không nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm với địa phương để bảo đảm sự công bằng xã hội; Chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phản ánh đến nhân dân để giám sát hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, các nội dung khuyến nghị của Lãnh đạo tỉnh, hướng dẫn của các cấp, các ngành trong thời gian qua để chủ động rà soát, bổ sung, tổ chức lại các đơn vị hoạt động bên trong của doanh nghiệp; chủ động tiếp cận với các quy định pháp luật mới ban hành, các đối tác, khách hàng mới và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh; Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, những đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh để giải quyết; phản ánh qua đường dây nóng đối với các biểu hiện, hành vi có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, cơ quan giải quyết thủ tục; Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã thực hiện tốt cần có tiếng nói thẳng thắn với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp cùng nhau học hỏi, trao đổi, tăng cường mối quan hệ và thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm, đoàn kết cùng phát triển.

 

 

Việt Hùng

Các bài viết khác