Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 27/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

31/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 27/5/2018, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV từ ngày 21/5/2018 đến ngày 16/6/2018. Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: Kế hoạch thực hiện NQ số 18, 19-NQ/TW; việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với ngành giáo dục; dự thảo Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong Khu kinh tế. Dự các hội nghị: Cán bộ chủ chốt của tỉnh thông báo kết quả hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ kết phong trào thi đua tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 và vinh danh các nhà tài trợ; tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước xây dựng Chùa cảnh 4 gương mẫu giai đoạn 2013-2017; sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa 2018 các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; gặp gỡ Châu Âu tại Hà Nội; gặp mặt doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ. Dự: Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; Chương trình khởi nghiệp cho thanh niên - sinh viên Thái Bình. Dự làm việc về kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII tại sở Lao động Thương binh và Xã hội. Họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Làm việc với Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương; với Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng; với Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; với Công ty Cổ phần KCN Hàn Quốc. Đi chúc mừng chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản. Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương ...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 588 văn bản, ban hành 281 văn bản các loại (bao gồm: 01 Kế hoạch, 02 Báo cáo, 08 Tờ trình, 89 Quyết định, 151 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Kế hoạch: Triển khai việc rà soát, hoàn thiện và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tình hình nợ đọng và phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

- Tờ trình: Đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự phòng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 cho Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; xin hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình giao thông thuộc dự án ổn định dân cư vùng cứu hộ, cứu nạn và phát triển sản xuất, tỉnh Thái Bình; hỗ trợ kinh phí di rời dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tỉnh Thái Bình …

- Quyết định: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; kiện toàn ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; thành lập Ban quản lý Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 tỉnh Thái Bình; phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình …

- Các văn bản chỉ đạo: Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về hệ thống thư viện công cộng; thực hiện Công văn số 3970/BCT-ĐL ngày 21/5/2018 của Bộ Công Thương; giải quyết ô nhiễm môi trường nước một số tuyến sông trên địa bàn thành phố; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình; rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020; triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 27/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác