Thái Bình phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017

27/04/2017


Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành số 1018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017.

Dây chuyền thêu của Công ty TNHH Sơn Hà.

Theo đó, mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2017 thu hút số dự án và vốn đầu tư tăng 10% trở lên so với năm 2016, trong đó tập trung vào các dự án lớn, khả năng nộp ngân sách cao; dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng như: các khu công nghiệp Sông Trà, Cầu Nghìn, Tiền Hải và các CCN Vũ Thư, Tam Quang, Minh Lãng, Nguyên Xá huyện Vũ Thư, CCN Hồng Thái huyện Kiến Xương, CCN Đô Lương, huyện Đông Hưng, CCN Thống Nhất, huyện Hưng Hà.

Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu thu hút được từ 1 đến 2 dự án kinh doanh hạ tầng KCN và mỗi huyện, thành phố có thêm 1 từ 2 dự án kinh doanh hạ tầng CCN.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017 gồm các nội dung như:

Triển khai công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài như tổ chức chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Châu Âu; tổ chức chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, tập trung xúc tiến đầu tư với một tỉnh của Nhật Bản, Hàn Quốc có những lợi thế trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, thủy hải sản, thương mại, đào tạo và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm để tiến tới hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương.

Tham gia, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước như: Tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước do bộ, ngành trung ương tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư vào Thái Bình trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị máy nông nghiệp...

Công tác tư vấn, vận động đầu tư: Tổng hợp các cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước, của tỉnh; Tổ chức các lớp đào tạo cán bộ và chủ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Tuấn Minh