Tập đoàn TH làm việc với huyện Quỳnh Phụ về việc thuê ruộng đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

05/05/2017


Chiều ngày 4/5, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế (FVF) thuộc Tập đoàn TH về việc thuê ruộng đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế (FVF) thuộc Tập đoàn TH.

Sau quá trình khảo sát, huyện Quỳnh Phụ đã giới thiệu với Tập đoàn TH 3 khu vực: cánh đồng thuộc các xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá, Quỳnh Hội với diện tích 159,3 ha; cánh đồng rộng 50 ha tại xã Quỳnh Lâm; cánh đồng rộng 150 ha tại xã Quỳnh Hoa.

Đây là những vùng canh tác nông nghiệp có diện tích rộng, đất đai màu mỡ, thuận lợi về giao thông, nông dân cơ bản nhất trí cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Nông dân xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu xuân. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, các địa phương có diện tích ruộng đất cho thuê và đại diện Tập đoàn TH đã tập trung thảo luận về các vấn đề: mục đích, thời gian thuê đất; giá thuê đất cụ thể theo từng loại đất, từng vùng đất; thời gian thanh toán giá trị thuê đất; đào tạo và sử dụng lao động địa phương…

Các bên liên quan thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành các cơ chế cụ thể để Tập đoàn TH sớm triển khai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo Baothaibinh.com.vn