Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước đạt 4.049 tỷ đồng

20/04/2018


Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước tăng 6,41% so với tháng trước, tăng 30,78% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt gần 4.049 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Sản xuất tại công ty TNHH da giầy xuất khẩu Thành Phát

Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 657,9 tỷ đồng, tăng 18,14%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.502 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 888,7 tỷ đồng, tăng 3,47% so với tháng trước.

Ngành công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 31,3  tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.632,3 tỷ đồng; ngành sản xuất truyền tải và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí ước đạt 362,3 tỷ đồng tăng 4,62%....

Nhiều sản phẩm tăng cao so với 4 tháng đầu năm 2017 như: Tôm đông lạnh tăng hơn 2 lần; bột cá tăng gần 2 lần; amon nitrat tăng hơn 2,4 lần; nhựa polyme tăng gần 2 lần; sứ vệ sinh tăng hơn 2 lần; bộ comple, jacket tăng 11,2%; áo sơ mi người lớn tăng 9,6%; tai nghe tăng 15,9%; bộ dây đánh lửa tăng 12,6%. Một số khác giảm như: Khí tự nhiên giảm 4,8%; thức ăn gia súc giảm 23,5%; thức ăn gia cầm giảm 12,9%; bia dạng lon giảm 9,8%; vật liệu ốp lát giảm 8,9%; gạch xây bằng đất nung giảm 11,9%; tàu các loại giảm 3,5%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tháng 4/2018 ước đạt 3.897,2 tỷ đồng, tăng 17,14% so với tháng trước. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 2.934,1tỷ đồng, khách sạn, nhà hàng ăn uống ước đạt 264,7  tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 177,4 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu  tháng 04/2018 ước đạt 106,97 triệu USD, tăng 2,71%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 112,87  triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh như thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến, hóa chất, xăng dầu các loại...

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4 ước đạt 419 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách tăng 12,7%; vận tải hàng hóa tăng 11,9%; dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 8,4%.

Trong tháng, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 233 vụ, xử lý 88 vụ, tổng số tiền thu phạt 141,85 triệu đồng.

 

Việt Hùng