Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2018

07/05/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, tháng 4/2018, các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, tiếp tục gieo trồng và thu hoạch cây màu xuân hè. Tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy đạt 79.319 ha, tổng diện tích cây màu xuân đã trồng 14.187 ha, trong đó đã thu hoạch 7.960 ha.

Công ty TNHH da giày xuất khẩu Thành Phát

Toàn tỉnh có 185 cánh đồng lớn với diện tích hơn 8.000 ha, trong đó có 166 cánh đồng lúa và 19 cánh đồng màu.

Tình hình chăn nuôi ổn định. Các địa phương thực hiện tiêm vắc xin vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm; đến ngày 11/4/2018 đã sử dụng hơn 835 liều vắc xin các loại.

Trong tháng, các địa phương tập trung cải tạo ao đầm và thả giống thủy sản nước ngọt, lợ. Đến nay, đã thả 8.546 ha giống nước ngọt, đạt 99% so với kế hoạch. Khai thác thủy hải sản tiếp tục phát triển trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tổng sản lượng thủy sản tháng 4 ước đạt 17.295 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 41.200 tấn, tăng 7,3%; sản lượng khai thác ước đạt 27.700 tấn, tăng 5,7%.

Đến tháng 4/2018, toàn tỉnh có 200/263 xã, chiếm 76% tổng số xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tăng 6,41%so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước đạt gần 4.049 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định và phát triển.

Các ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.376 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,1% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 107 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 413,5 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 419 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Dự kiến đến 30/4/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 57.930 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2017.

Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới khoảng 52,43 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 5.873 doanh nghiệp, 751 Chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng kí hơn 56.527 tỷ đồng.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 3.200 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 220 người.

Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch, lễ hội được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 9.118 hồ sơ, đã giải quyết 6.059 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn 3.750 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 2.308 hồ sơ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Việt Hùng