UBND tỉnh họp nghe một số nội dung quan trọng

25/05/2018


Sáng ngày 24/5, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo dự thảo quy chế hoạt động, quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Sở Công Thương báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quy chế hoạt động, phối hợp quản lý nhà nước tại khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh gồm 3 chương 22 điều quy định về trách nhiệm phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp về quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai... Theo đó Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu kinh tế, khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp, ủy quyền.  Các lĩnh vực còn lại sẽ do các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện tiếp tục quản lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Ban Quản lý để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tổng số 11 khu công nghiệp (KCN), 50 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch đến nay đã có 6 KCN, 20 CCN có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, trong đó có 4 KCN và 11 CCN có chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, còn 2 KCN, 9 CCN có nhà đầu tư đăng ký đầu tư và được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu dự án. Vướng mắc của nhà đầu tư hiện nay chủ yếu là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn phức tạp, chưa nhận được sự đồng thuận với nhân dân có đất bị thu hồi nên một số dự án đầu tư hạ tầng bị chậm tiến độ.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Liên Hạnh, cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong việc đóng góp vào dự thảo quy chế. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp thu ý kiến của các sở, ngành chỉnh sửa hoàn chỉnh quy chế hoạt động, trong đó bám vào chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị để tổ chức thực hiện. Trước mắt, Ban Quản lý cần tập trung quản lý tốt các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với một số ý kiến chưa nhất quán, các đơn vị tiếp tục bàn để thống nhất, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện cần rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng phải đề ra kế hoạch chi tiết công việc và tiến độ đầu tư hạ tầng theo tháng để Sở Công Thương và Ban Quản lý tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương chủ trì nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh bám sát tiến độ của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vào các khu công nghiệp.

Theo Baothaibinh.com.vn