Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2018

31/05/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, dến ngày 24/5, diện tích lúa đã trỗ cơ bản xong. Toàn tình đã thu hoạch 13.307 ha diện tích cây màu xuân. Diện tích cây màu hè đã trồng 9.020 ha, đạt 90,2% kế hoạch.

Toàn tỉnh có 185 cánh đồng lớn với diện tích hơn 8 nghìn ha, trong đó có 166 cánh đồng lúa và 19 cánh đồng màu. Hầu hết cánh đồng lớn đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.466 ha.Trong đó,  nuôi nước ngọt 8.546 ha; nuôi nước lợ 3.622 ha; nuôi nước mặn 3.298 ha. Nuôi cá lồng tiếp tục phát triển với 530 lồng nuôi. Tổng sản lượng thủy hải sản tháng 5 ước đạt 17.368 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy hải sản 5 tháng đấu năm ước đạt 86.327 tấn, tăng 6,9%, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 51.589 tấn, tăng 7,5%; sản lượng khai thác ước đạt 34.738 tấn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến ngày 15/5/2018 đã cấp được 7.089 tấn xi măng. Đến nay,  toàn tỉnh có 200/263 xã, chiếm 76% tổng số xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp trong tháng tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 4.439 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 21,2% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm tăng cao so với 5 tháng đầu năm 2017 như: tôm đông lạnh tăng hơn 2 lần; bộ comple, jacket tăng 28,3%; áo sơ mi người lớn tăng 27,4%; Nitrat Amoni tăng 47,5%; nhựa polyme tăng 81,9%; sứ vệ sinh tăng hơn 2 lần; tàu các loại tăng 24%. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định; đến tháng 5/2018, có 142/175 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 1.728,6 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Các ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 3.267 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 105 triệu USD, giảm hơn 2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 114 triệu USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thán

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Dự kiến đến 31/5/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 57.960 tỷ đồng, tăng 9,1% so với 31/12/2017 và tăng 20,6% so với cùng kỳ.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.956 doanh nghiệp, 767 Chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 56.920 tỷ đồng.

Trong tháng, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ; các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã tập trung ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ngành Y tế tiếp tục triển khai tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 3.720 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 540 người.

Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 5.548 hồ sơ, đã giải quyết 2.709 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn 1.503 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.206 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Việt Hùng