Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 24.616,2 tỷ đồng

05/06/2018


Theo báo cáo của Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 24.616,2 tỷ đồng, tăng 21,5% cùng kỳ năm 2017, đạt 45% kế hoạch năm.

 

6 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ đã đóng góp tích cực đến chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp như: Nitorat Amoni tăng 41,1%, bộ com-lê, quần áo đồng bộ tăng 27,9%, sứ vệ sinh tăng hơn 2 lần...

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 618,9 triệu USD tăng 7,19% so với cùng kỳ 2017; kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 626 triệu USD, tăng 15,53% so với cùng kỳ, đạt 47,1% kế hoạch năm 2018.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19.760,36 tỷ đồng, tăng 10,14% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 48,2% kế hoạch năm 2018.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 17.137 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2017. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 1.534 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 2.464 tỷ đồng, tăng hơn 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hàng hóa ước đạt 1.729 tỷ đồng; vận tải hành khách ước đạt 716 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Việt Hùng