Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 12,32% so với cùng kỳ

20/06/2018


Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chiều ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm 2017, đứng thứ ba vùng đồng bằng sông Hồng và đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 8 năm gần đây; tổng giá trị sản xuất ước đạt 60.351 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 18,61%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7,86% so với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả tốt, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao và các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Công tác quản lý tài chính và thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.454,8 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.222,2 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.367,3 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng khối lượng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt gần 22.713 tỷ đồng, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm 2017. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện thu chi ngân sách năm 2018; điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và dự thảo các tờ trình: điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND yêu cầu trong thời gian tới cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt, đặc biệt là người đứng đầu của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải phát huy tốt phương thức lãnh đạo bằng sự nêu gương. Trong lĩnh vực kinh tế, cần khẩn trương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông; chú ý bảo đảm cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tuân thủ các nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành; khuyến cáo các địa phương áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chú ý gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; chú trọng sử dụng các chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên; tập trung rà soát quy hoạch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường; tập trung rà soát, tham mưu, giải quyết một cách thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là những dự án lớn; tiếp tục thu hút những doanh nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, tạo nhiều việc làm cho lao động; khẩn trương tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả giải pháp cơ cấu lại ngành Công Thương; tăng cường quản lý tài nguyên nhất là tài nguyên nước, cát, đất đai. 

Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, các luật liên quan và chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong công tác thu, chi ngân sách; tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; chấn chỉnh hoạt động đường dây nóng của các sở, ngành, đơn vị; giải quyết đơn thư theo đúng luật. 

Về tình hình an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, nhân dân hiểu rõ dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng là việc làm cần thiết; từ đó người dân cần nêu cao cảnh giác với những chiêu trò lạm dụng lòng yêu nước để tổ chức biểu tình trái pháp luật. Các địa phương cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh đùn đẩy lên cấp trên, mọi vấn đề phải được giải quyết theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Hướng nhân dân vào việc tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật các đối tượng có hành vi gây rối, kích động gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên địa bàn. Mỗi địa phương, mỗi cấp, mỗi ngành cần thiết lập hệ thống kiểm soát thông tin, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của Nhà nước và nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng và phá hoại gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Theo Baothaibinh.com.vn