Thái Thụy tổng giá trị sản xuất tăng hơn 31%

22/06/2018


Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Thái Thụy ước đạt gần 10.487tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 2.559 tỷ đồng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt 6.114 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 1.813 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp tại huyện Thái Thụy tăng trưởng khá.

Trong lĩnh vực nông nghiệp huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm đề án sản xuất, nhất là bảo đảm cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy lúa xuân, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân, góp phần đưa năng suất đạt 71tạ/ha.  Thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và tiêu độc, khử trùng cho gia súc, gia cầm; cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy hải sản và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ.

Khai thác thủy hải sản tăng trưởng khá.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh. Một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đóng góp giá trị sản xuất lớn như: Công ty chế biến Thủy sản Thụy Hải (Cụm công nghiệp Thụy Tân), Công ty TNHH Quốc tế SH (Thụy Sơn), Công ty TNHH Richbeauty Việt Nam… Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì phát triển với 24 làng nghề, tập trung ở một số nghề truyền thống như: chế biến thủy sản, làm hương, rèn, mây tre đan, móc sợi…

Theo Baothaibinh.com.vn