Thành phố: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.082 tỷ đồng

27/06/2018


Sáng ngày 27/6, UBND thành phố Thái Bình sơ kết tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.082 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, bằng 110,2% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 909,6 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, bằng 109,6% kế hoạch. Nhiều khoản thu vượt kế hoạch như lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí và lệ phí, hoạt động xổ số kiến thiết… Tổng chi ngân sách trên 346,2 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, bằng 105,6% kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, thành phố chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát, đánh giá để tham mưu các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng phân tích dự báo, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu. Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra công tác thu thuế, xử lý nợ thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế và thực hiện tốt các chương trình liên tịch phối hợp thu ngân sách giữa các ban, ngành, đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Baothaibinh.com.vn