Họp Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I

02/07/2018


Chiều ngày 2/7, Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I họp nghe UBND thành phố báo cáo về việc hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Với mục tiêu hướng tới “đô thị vườn thân thiện và sáng tạo”, quy hoạch được lập trên diện tích 6.827ha, bao gồm thành phố Thái Bình hiện có và vùng phụ cận. 

Theo đó, phát triển đô thị trung tâm Thái Bình trở thành vùng kinh tế động lực, chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu tàu thúc đẩy quá trình đô thị hóa trong toàn tỉnh và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình vào năm 2020. Đồ án quy hoạch đã gắn kết thành phố Thái Bình với các đô thị lân cận trong tỉnh cũng như thủ đô Hà Nội, các trọng điểm kinh tế trong khu vực Bắc bộ và cả nước, nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử và nguồn lực phát triển của thành phố Thái Bình.

Sau khi các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBND thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật những nội dung có sự tham gia của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định. Giao UBND thành phố rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ đồ án; hoàn thiện hồ sơ chuyển về Sở Xây dựng. Sau đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành cho ý kiến và báo cáo UBND tỉnh.

Theo Baothaibinh.com.vn