Huyện Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,4%

13/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Vũ Thư đạt hơn 4.670 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó nông lâm thủy sản tăng 2,81%; Công nghiệp xây dựng tăng trên 14,2%; thương mại dịch vụ tăng 7,75%.

Sản xuất tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam

Toàn huyện có 17 cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.071 ha, theo hình thức liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa bằng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình sản xuất nông nghiệp nhà lưới xã Song An, rau quả ở xã Trung An, Việt Hùng, Tân Phong, Song Lãng.

Số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là trên 340 doanh nghiệp. Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển với 15 làng nghề, các nhóm nghề phát triển mạnh như: Chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ và lâm sản và may mặc. Huyện Vũ Thư phấn đấu giá trị sản xuất cả năm 2018 đạt gần 10 nghìn tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 21/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu 3 xã về đích trong năm là Hồng Lý, Đồng Thanh, Tam Quang đã đạt 14 tiêu chí trở lên.

Vũ Hương