UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

25/07/2018


Chiều ngày 24/7, UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) để xem xét những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty Hải Hà đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả giao nộp thuế của doanh nghiệp từ năm 2012 đến năm 2017, dự kiến số thuế nộp trong năm 2018 tại tỉnh là 1.000 tỷ đồng; việc đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay như: việc thuê đất xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, nạo vét luồng hàng hải cảng Diêm Điền, dự án cửa hàng kinh doanh xăng, dầu tại các xã: Thụy Trình, Thái Thủy (huyện Thái Thụy), Đông Hòa (thành phố Thái Bình) và dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8, huyện Thái Thụy.

Sau khi nghe các đại biểu làm rõ những vấn đề Công ty Hải Hà kiến nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đóng góp vào ngân sách nhà nước của Công ty Hải Hà; đồng thời kết luận các nội dung doanh nghiệp đề nghị. Về đất xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Hải Hà đấu thầu. Việc thực hiện nạo vét luồng lạch cảng Diêm Điền, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trình HĐND, UBND tỉnh xem xét phê duyệt để sớm thực hiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cảng Diêm Điền phục vụ phát triển kinh tế biển. Về các dự án của Công ty Hải Hà, giao cho các sở, ngành chức năng và UBND huyện Thái Thụy, thành phố Thái Bình phối hợp sớm giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Hải Hà tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất, hoàn thành kế hoạch Chính phủ đã giao, góp phần bảo đảm kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh trong năm 2018.

Theo baothaibinh.com.vn