Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt trên 4.128 tỷ đồng

25/07/2018


Theo báo cáo của Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2018 tăng 1,41% so với tháng trước, trong đó ngành Khai khoáng tăng 2,57%, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,82%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,74%.

Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ Aidi

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt trên 4.128 tỷ đồng, tăng 0,96% so với tháng trước và tăng 13,62% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 553,9  tỷ đồng, giảm 22,1%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.647,85 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 980,68 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước.

Trong tháng, ngành công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 31,1  tỷ đồng, tăng 2,57%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.779,8 tỷ đồng, tăng 4,24%...

Về hoạt động thương mại, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2018 ước đạt 3.303,2 tỷ đồng, tăng 1,01% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 2.864,7 tỷ đồng; khách sạn, nhà hàng ăn uống ước đạt 258,3  tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 180,2 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 138,27 triệu USD, tăng 9,82% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 140,6 triệu USD, giảm 0,32% so với tháng trước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh như gạo, gỗ; giấy và các sản phẩm từ giấy; hàng dệt may….

Trong tháng 7/2018, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 333 vụ, xử lý 102 vụ, tổng số tiền thu phạt 311,35  triệu đồng, tăng 89,7 triệu đồng so với tháng trước và tăng 140,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyễn Việt