Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2018, diễn ra từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

25/07/2018


Nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018, được sự cho phép tổ chức và bảo trợ của Ủy ban nhân dân, từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 tại Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình sẽ diễn ra Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2018.

Hội chợ có quy mô lớn, với trên 400 gian hàng của gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, đặc biệt có gian hàng "Khu Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Thái Bình".

Đây là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm; đặc biệt là các doanh nghiệp, sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tìm kiếm cơ hội, thị trường, giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương, thu hút các đối tác, doanh nghiệp quan tâm, hợp tác đầu tư tại Thái Bình; góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc nông nghiệp, nông thôn.

Quỳnh Anh