Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018

03/08/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 17/7/2018, diện tích lúa mùa đã gieo cấy là 68.301 ha, đạt 86% kế hoạch. Toàn tỉnh đã trồng 10.620 ha diện tích cây màu hè đã trồng, trong đó đã thu hoạch 9.550 ha. Diện tích cây màu hè thu đã trồng 7.620 ha, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng, tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Giá sản phẩm chăn nuôi tăng nhẹ so với tháng trước. Các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm; tổng lượng vắc xin đã sử dụng trên 49.000 liều.

Tổng sản lượng nuôi thủy sản tháng 7/2018 ước đạt gần 13.000 tấn. Nuôi cá lồng tiếp tục phát triển với 541 lồng nuôi. Khai thác thủy sản ổn định, tổng sản lượng khai thác ước đạt 7.111 tấn. Tổng sản lượng thủy sản tháng 7 ước đạt 20.579 tỷ đồng, tăng 7,9%, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 77.076 tỷ đồng, tăng 7,7%, sản lượng khai thác ước đạt 48.041 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Trong tháng, toàn tỉnh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, từ ngày 16/6 đến ngày 15/7, đã cấp được 894 tấn xi măng.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 1,41% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 4.182 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm tăng cao so với 7 tháng đầu năm 2017 như: Tôm đông lạnh 40,8%; sợi bông tăng 28,7%; bộ comple, jacket tăng 27,1%; áo sơ mi người lớn tăng 28,4%; nhựa polyme tăng 78,7%. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 1.759 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định và phát triển.

Giao dịch tại Ngân hàng VIP bank chi nhánh Thái Bình

Trong tháng, các ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 3.303 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 138,2 triệu USD, tăng 9,8% so với tháng 6/2018. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 140,6 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 ước đạt 437 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Dự kiến đến 31/7/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 60.100 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 31/12/2017.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng đăng ký đầu tư điều chỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký mới khoảng 172,9 tỷ đồng; có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 30,5 tỷ đồng.  Đến nay, toàn tỉnh có 6.069 doanh nghiệp, 789 Chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 58.134 tỷ đồng.

Trong tháng, các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực. Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 3.890 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 435 người; tuyển sinh dạy nghề cho 4.120 lao động ở các cấp trình độ.

Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 5.880 hồ sơ, đã giải quyết 3.406 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn 1.346 hồ sơ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Việt Hùng