Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2018

03/09/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 23/8/2018, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy 79.444 ha lúa, gieo trồng 8.825 ha cây màu hè thu, vượt 35,8% kế hoạch, cao hơn 2,3% so với cùng kỳ, đã thu hoạch 2.920 ha cây màu.

Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ Aidi

Trong tháng, tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm; tổng vắc xin các loại đã sử dụng gần 70 nghìn liều.

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 17.800 tấn. Nuôi cá lồng phát triển với 528 lồng nuôi. Tổng sản lượng tháng 8 ước đạt 6.826 tấn. Tổng sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt 20.470 tỷ đồng. Trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 91.535 tỷ đồng, tăng 7,7%, sản lượng khai thác ước đạt 54.134 tỷ đồng, tăng 7,5%.

Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019. Toàn tỉnh hiện có 200/263 xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 6,03% so với tháng trước, tăng 8,64% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 4.410 tỷ đồng, tăng10,3% so với tháng . Nhiều sản phẩm tăng cao so với 8 tháng đầu năm 2017 như: tôm đông lạnh tăng 31,7%; bộ comple, jacket tăng 26,6%; áo sơ mi người lớn tăng 28,1%; nhựa polyme tăng 84%; sứ vệ sinh tăng hơn 2 lần; sắt, thép tăng 27,7%.

Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định. Đến tháng 8/2018, có 142/175 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 3.301 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 149,3triệu USD, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,1 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 ước đạt 438 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ. Trong đó vận tải hành khách tăng 12,5%; vận tải hàng hóa tăng 12,3%; dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 5%.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Dự kiến đến 31/8/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 60.590 tỷ đồng.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng đăng ký đầu tư điều chỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký mới khoảng 771 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 6.112 doanh nghiệp, 798 Chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 58.428 tỷ đồng.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 300 người,  tuyển sinh dạy nghề cho 4.360 lao động ở các cấp trình độ.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyềntiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 5.836 hồ sơ, đã giải quyết 3.225 hồ sơ, trong đó,  giải quyết trước hạn 1.377 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.848 hồ sơ.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

 

Nguyễn Tuấn