Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp

12/09/2018


Chiều ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Vận tải Tiên Phong (Cụm công nghiệp Đông Các, huyện Đông Hưng), Công ty TNHH Sallway Việt Nam và Công ty TNHH Namdong Việt Nam (Cụm công nghiệp Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Sallway.

Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Công Thương và lãnh đạo huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Tại các nơi tới kiểm tra, các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, doanh thu, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, công nghệ sản xuất, số lượng và thu nhập của người lao động trong thời gian qua và những định hướng, mục tiêu trong thời gian tới. 

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Vận tải Tiên Phong được thành lập năm 2008, là đơn vị chuyên sản xuất gỗ ép, mỗi tháng nhập khoảng 500 tấn gỗ thô để sản xuất, xuất khẩu. Công ty tạo việc làm cho 100 lao động, doanh thu đạt trên 125 tỷ đồng/năm. 

Công ty TNHH Sallway Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất khung xe đạp lớn nhất huyện Quỳnh Phụ, chính thức đi vào hoạt động trong Cụm công nghiệp Quỳnh Côi từ đầu năm 2018. Bình quân mỗi tháng Công ty sản xuất 5.000 sản phẩm, tạo việc làm cho 60 lao động, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng. 

Công ty TNHH Namdong Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất sản phẩm thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường châu Á với sản lượng từ 10 – 15 triệu sản phẩm/năm. Hiện nay, Công ty tạo việc làm cho gần 2.000 lao động trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Namdong Việt Nam.

Phát biểu tại các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, cho ra các sản phẩm mới, mang lại giá trị và hiệu quả cao; đặc biệt là nhanh chóng triển khai từ khâu thiết kế tới việc vận hành, đào tạo cho người lao động, nhất là việc tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chiến lược kinh doanh hợp lý được thể hiện qua năng lực sản xuất kinh doanh từ công suất thiết kế 5% ban đầu tới nay tăng lên 60%, tự thiết kế và sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với nhu cầu đời sống hiện nay của Công ty TNHH Sallway Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý tới vấn đề  bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, quan tâm chăm lo các chế độ cho người lao động, nhất là những lao động tuổi đã cao. 

Bên cạnh việc quản lý người lao động của doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Namdong Việt Nam chú trọng tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, các huyện cần phải hướng dẫn cho doanh nghiệp trong các hoạt động, quan tâm tới vấn đề quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Vận tải Tiên Phong.

Theo Baothaibinh.com.vn