UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

14/09/2018


Chiều ngày 13/9, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình - Hà Nam; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, quy mô 1.000 giường; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Mắt; dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh; dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình. UBND thành phố Thái Bình báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để triển khai thực hiện các dự án trong thời gian sớm nhất. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các dự án này. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng các hạng mục dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình – Hà Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), theo chỉ đạo của Chính phủ; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành làm việc với nhà đầu tư để thống nhất các phương án xử lý tiếp theo. 

Các hạng mục xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhóm công tác liên ngành sớm báo cáo để UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo; Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu về quy mô cấp đường; Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất để trình phê duyệt; trên cơ sở những vấn đề này, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2018.

Về dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án ứng vốn, trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, quy mô 1.000 giường, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án thay đổi từ vốn đầu tư công sang vốn xã hội hóa. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương làm việc với nhà đầu tư về kế hoạch triển khai và báo cáo về UBND tỉnh. 

Về dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Mắt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để xảy ra chậm tiến độ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết dự án, trình UBND tỉnh xem xét. 

Về dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể bao gồm nguồn vốn đầu tư, tên gọi cụ thể…

Đối với việc lập quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các đề xuất của UBND thành phố Thái Bình.

Theo Baothaibinh.com.vn